Om

Dette er Sør-Varanger Utvikling AS sin side for å samle og spre informasjon om den Arktiske Jernbanen. Jernbaneprosjektet er prestisjeprosjektet i en større satsning som omtales som den «arktiske korridor». Denne korridoren er en global økonomisk arena for handel, transport og utvikling. Du kan følge med her for å få en løpende oppdatering på utviklingen. Sør-Varanger Utvikling AS står fritt til å velge hva de ønsker å publisere på disse sidene.

Nettsiden er laget for å ha en bank for informasjon og nyheter i arbeidet med prosjektet fra lokalt hold. Nettsiden er i så måte ikke et utrykk for de nasjonale og regionale strategiene.

For mer informasjon om Sør-Varanger Utvikling AS, se www.kirkenes.no eller kontakt Kenneth Stålsett ved kenneth@svu.as