Havn

Kirkenes havn

Det jobbes for å bygge en ny stamnetterminal i Kirkenes – en viktig faktor for etablering av den Arktiske Jernbanen. Dagens Kirkenes havn har flere kaier som hovedsaklig er fordelt rundt sentrum, som vist her:

Den nye stamnetterminalen i Kirkenes er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Kystverket, Finnmark Fylkeskommune og Sør-Varanger kommune. Denne havnen vil gjøre Sør-Varanger til første vestlige stopp når man reiser gjennom den nordlige sjørute og et naturlig avlastningspunkt.

Statens vegvesen sier følgende om den nye havnen i Kirkenes:

 

Stamnetterminal i Høybukta vest med tilknytning til E6.

Statens vegvesen, Kystverket, Finnmark fylkeskommune og Sør-Varanger kommune har inngått avtale om felles planlegging av stamnett-terminal i Høybukta vest, inkludert vegforbindelse til E6. Det tas sikte på at forslag til reguleringsplan skal behandles av Sør-Varanger kommune i 2019.

Høybukta vest er regjeringens foretrukne alternativ for lokalisering av en ny storhavn i Kirkenes. Beslutningen bygger på konseptvalgutredningen (KVU) som ble utarbeidet av Statens vegvesen og Kystverket på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

 

Les mer om den nye stamnetterminalen på nettsidene til Statens vegvesen her.

I tillegg er følgende områder under havneutvikling:

SISTE NYTT OM HAVN

– I FREMTIDEN VIL KIRKENES HAVN SE SLIK UT

– I FREMTIDEN VIL KIRKENES HAVN SE SLIK UT

Kirkenes konferansen: Rundt 70 000 containere sendes hver måned gjennom Nordens største containerhavn i Gøteborg. Ifølge Kenneth Stålsett er det ...
Les Mer…
Den nordlige sjøruten er høyst levende

Den nordlige sjøruten er høyst levende

Nordlys: For bare få år siden var det stor oppmerksomhet om økende skipstrafikk i Arktis, spesielt transitt gjennom den nordlige sjøruten ...
Les Mer…
En arktisk jernbanevisjon

En arktisk jernbanevisjon

Perspektiver for en arktisk jernbane Last ned og les hele rapporten her. Download and read the report here. Chinese translation ...
Les Mer…
Loading...