Rapporter og presentasjoner

RAPPORTER

An Arctic Railway Vision

English translation

En arktisk jernbanevisjon

Norsk versjon

An Arctic Railway Vision

Chinese translation

Alkuperäinen alaviitteineen

Finnish translation

Knutepunkt Kirkenes

Akvaplan Niva

Rovaniemi- Kirkenes – jernbaneforstudie

Første jernbanerapport 2012

State Secretary Matti Anttonen, Ministry for Foreign Affairs of Finland, Speech at Kirkenes Conference 27.2.2019

Summary from the Railroad Stakeholders Seminar in Kirkenes: How do we progress and continue the work?

Over 10 år med jernbaneutvikling i Sør-Varanger

PRESENTASJONER

An Arctic Railway Vision

SVU, KNH, FFK

D. Sc. Jarkko Rantala

Lapin Liito

Dan Tuppen

Statoil

Eivind Gade Lundlie

Sør-Varanger kommune

Felix H. Tschudi

Tschudi Logistics

Hannu Heikkinen

Regional Council of Kainuu

Henrik Falk

Tschudi Shipping Company AS

Jaakko Ylinampa

Lapland Center for Economic Development

Jacob Stolt-Nielsen

Norterminal

Kjell Stokvik

CHNL

Mead Treadwell

Lieutenant Governor of Alaska

Michael Cramer

Member of the European Parliament

Oddgeir Danielsen

NDPTL

Thomas Ringkvist

Agent & Advisor

Timo Lohi

Northern Lapland Counsil

ANNET

China’s Arctic Policy

The State Council, China

Vision for Maritime Cooperation

Belt and Road, China

Første artikkel om jernbane

2007

Memorandum

Paavo Lipponen