Arctic Corridor

Den arktiske korridoren er en global økonomisk region, samt en transport- og utviklingkorridor. Den knytter Finland og Europa med dypvannshavene i Arktis – store produksjonsområder av olje og gass og den vestlige enden av den Nordlige Sjørute.

Les mer om Arctic Corridor på deres nettsider, eller deres brosjyrer på engelsk og kinesisk.