Øst-Finnmark Regionråd mener den Arktiske Jernbanen er landsdelens viktigste infrastruktur-prosjektet

  • 5. september 2019

I en uttalelse fra Øst-Finnmark Regionråd står det følgende:

JERNBANE I NORD – ROVANIEMI-KIRKENES
Øst-Finnmark Regionråd synes det er svært positivt at det i valgkampen tas til orde for å forlenge jernbanen fra Fauske til Tromsø.

Men det er viktig å ikke glemme at det prosjektet som raskest kan utløse en ny jernbaneforbindelse til Nord Norge er banen mellom Rovaniemi og Kirkenes. De samme interesser som nå har finansiert den fremtidige tunnelen mellom Helsinki og Tallin har signert en intensjonsavtale om å finansiere banen fra Rovaniemi til Kirkenes. Et slikt offentlig –privat samarbeid gjør at denne banen kan realiseres mye raskere en statlig finansiert bane mellom Fauske og Tromsø.

En ny jernbaneforbindelse fra Rovaniemi til Kirkenes kan utløse et helt nytt potensial for utvikling i det arktiske området og åpne handelsruter mellom Europa og Asia som kan gi ringvirkninger langt ut over Kirkenes og Øst-Finnmark.

Vi ber derfor politikerne i hele regionen, om å trykke på overfor sentrale myndighetene for å få fortgang i planlegging av alternative traseer. Dette er viktig i forhold til Finske myndigheter på regionalt nivå, som nå har startet arbeidet med å velge trase på finsk side av grensen.

Øst-Finnmark Regionråd mener at en Jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes vil være det viktigste infrastruktur prosjektet for landsdelen siden kortbanenettet ble åpnet.

Kirkenes/Vardø 3 September 2019

På vegne av Øst Finnmark Regionråd.

Robert Jensen

Styreleder

Trond Haukanes

Daglig leder

 

Les uttalelsen som original PDF.

LIGNENDE

Fant ikke noen innlegg.