Jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi har tverrpolitisk støtte

  • 14. august 2019

Den Arktiske Jernbanen har nå støtte fra begge sider av den politiske skalaen.

Den Arktiske Jernbanen mellom Kirkenes og Rovaniemi har de siste 2 årene fått politisk støtte fra alle lokale partier i Sør-Varanger, Finnmark Fylkeskommune, Arbeiderpartiene i Nordland, Troms og Finnmark, og før sommeren ble ideen om jernbanen godt mottatt av Frp sin kommisjon fra Samferdselsdepartementet. Nå melder også SV at de gir sin fulle støtte til jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi. De sier følgende i sin pressemelding fra landsmøtet 2019:

– Landsmøtet i SV meiner at 2019 må bli året då politiske parti må stå samla bak kravet om at utbygginga av jernbane i Nord-Noreg må starte. (…) Nord-Noreg fortener eit alternativ til flyet – det alternativet kan berre vere ein jernbane. Vi ser tydelegare og tydelegare at klimaendringane grip om seg. Skal vi kunne nå dei måla vi har sett internasjonalt må toget vere ein del av løysninga. (…) Sosialistisk Venstreparti krev derfor rask realisering av jernbanen mellom Rovaniemi og Kirkenes.

Samtidig har Troms og Finnmark Frp sendt brev til sitt regjerende moderparti hvor de skriver følgende:

– Troms og Finnmark FrP er klare på at en jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes vil være med å utvikle Norges posisjon i Arktis, og utvikle Kirkenes til et strategisk logistikk-knutepunkt som knytter Europa og Asia sammen, med de formidable ringvirkningene dette vil gi form av verdiskapning, bosetning og utvikling i regionen.

Daglig leder i Sør-Varanger Utvikling, Kenneth Stålsett, tror all denne tverrpolitiske støtten er et tegn på at Den Arktiske Jernbanen er et av Norges viktigste utviklingsprosjekt.

– Dette prosjektet er utrolig viktig for både Øst-Finnmark og Nord-Norge, men også for Norge som helhet, sier han. Jernbane fra Kirkenes til Rovaniemi vil gjøre Kirkenes til et logistikk-knutepunkt mellom Asia og Europa og vil sette oss på kartet i likhet med Rotterdam. Dette er også et prosjekt som vil bidra til å minske utslipp, skape flere arbeidsplasser, samt etablere nye industrier. Dynamikken rundt jernbanen må forståes fra flere nivå; globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt. Derfor trenger vi gode analyser, samarbeidspartnere og bred politisk støtte. Disse sakene er viktige for de aller fleste partier, spesielt her i nord. De enstemmige fylkesvedtakene og kommunale vedtakene bygger oppunder dette. Det er et tøft lerret å bleke, men vi jobber naturligvis for å få alle de nasjonale, regionale og lokale partiene med på vårt lag – så forhåpentligvis vil vi se flere slike meldinger og brev framover.

LIGNENDE

Stadig mer aktuelt med jernbane mellom Finland og Finnmark

Stadig mer aktuelt med jernbane mellom Finland og Finnmark

Jernbanemagasinet: Det er stor optimisme i Sør-Varanger og Finnmark etter at finske myndigheter går videre med jernbanealternativet Rovaniemi – Kirkenes ...
Les Mer…
Kamp om jernbanemilliarder

Kamp om jernbanemilliarder

SVA: Slaget om ny arktisk jernbane kan komme til å stå i neste Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033) om et par ...
Les Mer…
Norge og Finland er enige: Jernbanen til Kirkenes er mest realistisk!

Norge og Finland er enige: Jernbanen til Kirkenes er mest realistisk!

På en pressekonferanse i dag ga den finske transport- og samferdselsministeren, Anne Berner, de gode nyhetene om at Kirkenes er ...
Les Mer…