Kan få million-støtte til jernbane

  • 13. juni 2019

Det skal lages en innstilling om å bevilge million-støtte til mulighetsstudie for den Arktiske jernbanen mellom Kirkenes og Rovaniemi. Arbeidet for utredning begynner allerede til høsten.

 

Bevilgningen

I april hadde Kenneth Stålsett, daglig leder i Sør-Varanger Utvikling AS (SVU) og representanter fra Sør-Varanger FrP og Sør-Varanger Høyre, Ordfører i Sør-Varanger Rune Rafaelsen, Oddgeir Danielsen direktør i NDPL, Kustaa Valtonen og Atso Andersen fra Finest Bay Area Development Oy, samt Kjell Stokvik og Felix Tschudi fra CHNL et møte med samferdselsminister Jon Georg Dale, hvor de diskuterte den Arktiske jernbanen og tunnelprosjektet mellom Helsinki og Tallin. I forrige uke hadde SVU og lokale representanter fra FrP et nytt møte med FrP sin fraksjon i Transport- og kommunikasjonskomite, og i går kveld fikk de den gode nyheten om at det skal lages en innstilling om bevilgning av million-støtte til en mulighetsstudie av den Arktiske jernbanen.

– Dette er helt fantastisk! sier Stålsett. Helt siden vi inngikk vår intensjonsavtale med Finest Bay Area Development tidlig i mai har alt begynt å gå veldig fort. Her er det mange krefter som ønsker å bistå, og vi fikk gode tilbakemeldinger når vi presenterte jernbaneprosjektet for samferdselsminister og transportkomiteen. Det har tidligere vært en utfordring å kommunisere sørover i Norge om all aktivitet som foregår i Arktisk for tiden, men vi ser at det har løsnet nå.

Kenneth Stålsett, daglig leder i Sør-Varanger Utvikling (t.v) og Terje Hansen fra Sør-Varanger FrP er fornøyde med den gode nyheten fra Samferdelsdepartementet.

Offentlig og privat samarbeid

Til tross for at innstillingen ikke blir behandlet før i august, er Stålsett og Hansen i sterk tro på at Samferdselsdepartementet og Stortinget vil stemme i favør av en slik avtale og at utredningen kan starte for fullt i begynnelsen av 2020. Basert på de møtene og diskusjonene som har vært gjennom våren fra ulike hold, ble Hansen ble oppfordret til å dele den gode nyheten på vegene av sitt parti, og ba derav SVU om hjelp til å stille i stand en kjapp pressekonferanse.

– Den Arktiske jernbanen er et viktig prosjekt for hele Norge, og når FrP sitter i regjering er det naturlig at vi tar tak i dette, sier Hansen. Vi ser at det er mye som skjer i rundt oss her i Arktisk; for eksempel økt satsning i Russlands nordområder. Derfor haster det med å få til dette offentlige- og private samarbeidet (OPS), slik at vi kan begynne jobben mot investorer.

Ifølge Stålsett er det tidligere estimert at det vil koste rundt 1 milliard euro å bygge de 5-6 milene med jernbane på norsk side, men hverken han eller Hansen er bekymret for det skal være mangel på finansiering.

– Jernbanen har potensialet til å være en kommersiell gullgruve, og vil være tidenes største industriutvikling i Sør-Varanger – mye større enn da Sydvaranger først startet, sier Hansen. 1 milliard euro er ikke småpenger, men det blir en liten pris å betale for de enorme ringvirkningene den kan utløse, som befolkningsvekst, økt kompetanse og høyere næringsgrunnlag.

– Vi i SVU er veldig glade for alle gode politiske krefter som bidrar til prosjektet, både fra Stortings- og regjeringsnivå, samt fylkeskommune, vår egen kommune med ordfører i spissen og alle andre som gir sin støtte – spesielt den langsiktige jobben Kirkenes Næringshage har gjort i forbindelse med den Arktiske jernbanen, legger Stålsett inn. Vi har unisont medhold fra både vårt eget kommunestyre og fra Finnmark Fylkeskommune på dette prosjektet. Det er flott å vite at vi har bred politisk støtte i ryggen, og vi vet at prosjektet har stor interesse på finsk side. Dette er svært gode nyheter å dele med våre samarbeidspartnere i FinEst Bay Area Development.

Tor André Johnsen, Fremskrittspartiet, Hedmark. Foto: Stortinget

Dagfinn Henrik Olsen og Tor André Johnsen, fra FrP sin fraksjon i Transport- og kommunikasjonskomite, hadde tidligere blitt informert om jernbaneprosjektet, men fikk et klarere syn på saken etter at de var på besøk i Kirkenes forrige uke.

– Vi hadde et utrolig interessant møte med Sør-Varanger Utvikling, sier Johnsen. Vi ble imponert over hvor dyktig de er, og over arbeidet de har gjort. Vi har stor tro på at den Arktiske jernbanen kan bli en suksesshistorie med store ringvirkninger for både kommunen og regionen.

Den Arktiske jernbanen er foreløpig ikke fastsatt i Nasjonal transportplan, men Johnsen og de andre i fraksjonen ønsket allikevel å gi litt dra-hjelp.

– Vi mener det er viktig at slike prosjekt får litt «fødselshjelp», sier Johnsen. Derfor skal vi lage innstillingen til midler for en slik mulighetsstudie, for å få en grundig konsulentrapport. Det hadde vært fantastisk – og helt i stil med FrP sine verdier – om vi kan få til jernbanen gjennom en slik OPS-avtale. Det er jo litt annerledes enn hvordan vi vanligvis gjør det i Norge, avslutter han.

LIGNENDE

Fant ikke noen innlegg.