Kommunestyret i Sør-Varanger ønsker at kommunen skal bidra i arbeidet om den arktiske jernbane

  • 13. juni 2018

Kommunestyret har i dag gjort følgende vedtak:

Kommunestyret i Sør-Varanger mener en arktisk jernbaneforbindelse er et viktig europeisk prosjekt som også vil få stor betydning for konkurransekraften i næringslivet på Nordkalotten. En jernbaneforbindelse mellom Finland og Nord-Norge vil gi vekst og utvikling i nordområdene, og være et viktig bidrag i nordområdesatsingen. Samiske interesser må ivaretas.

Kommunestyret i Sør-Varanger støtter det pågående samarbeidet mellom Finland og Norge om en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes, og den norske regjerings valg om å bidra i den planlagte arbeidsgruppen (Task force) som skal arbeide med videre utredning av prosjektet. Kommunestyret er glad for at Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark og Sametinget er invitert inn som norske deltager i styringsgruppa for Task force.

Kommunestyret er innstilt på, og forventer, at også Sør-Varanger kommunen involveres i det videre arbeidet, og vil vurdere kommunens videre rolle når mandatet for arbeidsgruppen foreligger.

LIGNENDE

Angry Birds Creator Wants to Connect Finland to Belt and Road with World’s Longest Underwater Tunnel

Angry Birds Creator Wants to Connect Finland to Belt and Road with World’s Longest Underwater Tunnel

Asia Pacific Foundation of Canada: I met Peter Vesterbacka at the We+ ‘Coworking Space’ in Helsinki, a place he affectionately ...
Les Mer…
Arktisk jernbane vekker internasjonal oppsikt

Arktisk jernbane vekker internasjonal oppsikt

NRK: Planene for en arktisk jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi i Finland og Kirkenes omtales nå i medier verden over. Denne uka ...
Les Mer…
– En fantastisk dag for Kirkenes

– En fantastisk dag for Kirkenes

E24: En finsk-norsk jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes, som kan frakte godstrafikk på vei til og fra Kina, er et ...
Les Mer…